Logo

Symbol og navnetrekk
Logoen for Tipping består av mormerkets symbol i Tippings egne profilfarger og formgitt navnetrekk.

Navnetrekk
Skrifttypen i navnetrekket er spesialdesignet for Tipping. Den skal ikke brukes i andre sammenhenger enn i Tippings logo.

Logovarianter

Logoen til Tipping er en sammenstilling av navnetrekk og tippekryss. Logoen finnes i en farget sort variant med tofarget tippekryss, en hvit variant med tofarget tippekryss, og en ensfarget sort variant hvor deler av det sorte tippekrysset slipper gjennom underlaget den står på, og dermed oppleves tofarget.

Fargelogo
Fargelogo brukes på alle flater hvor kontrasten til bakgrunn sørger for optimal lesbarhet. Fargelogo er foretrukket der logo alene er identitetsbærer. 

Hvit logo med farget tippekryss
Hvit logo med farget tippekryss brukes på Tippings sorte profilfarge, hvor kontrasten til bakgrunn er ivaretatt.

Ensfarget sort logo
Ensfarget logo i sort brukes på Tippings gule profilfarge, da deler av tippesrysset forsvinner på gul bakgrunn.

Ensfarget hvit logo
Ensfarget logo i hvit brukes i de tilfellene hvor farget logo ikke har en god nok kontrast til underlaget, og i tilfeller hvor kun en farge kan benyttes. 

Det er ikke tillatt å bruke varianter av logoen som ikke finnes i vårt godkjente designprogram.

Beskyttet område og minstemål

Anbefalt beskyttet område
Beskyttet område skal sørge for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret. For at logoen skal stå frem så tydelig som mulig anbefales det derfor å holde definert beskyttet område fritt for andre grafiske elementer, tekst/typografi og andre logoer. Unntak kan forekomme i tilfeller med spesielle behov eller begrensninger.

Anbefalt minstemål
Minstemål angis for å sørge for at logoen aldri gjengis i en størrelse som gjør den lite lesbar/gjenkjennelig. Unntak kan forekomme dersom det er spesifikke behov eller begrensninger.

Høyden på liggende logo er anbefalt minimum 30 pixler på skjerm og 10 mm på trykk.