Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
Tipping_logo_RGBoghvit.png
Tipping_logo_RGB.png
Tipping_logo_CMYK+neg.eps
Tipping_logo_CMYK+pos.eps

Logo

Symbol og navnetrekk
Logoen for Tipping består av mormerkets symbol og formgitt navnetrekk.

Navnetrekk
Skrifttypen i navnetrekket er spesialdesignet for Tipping. Den skal ikke brukes i andre sammenhenger enn i Tippings logo.

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
Tipping_logo_pos.eps
Tipping_logo_neg.eps

Logo sort/hvit
Negativ logo skal kun brukes i sammenhenger hvor bakgrunnen er sort eller mørk.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser minimums luft og beskyttelse rundt logoen. Avstanden er relatert til navnetrekkets høyde, som vist i figuren, og skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Plassering
Det er viktig at logoen kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til hva som skal publiseres.