Typografi

Hovedfont
Tipping skal bruke Futura Extra Bold Oblique i sine kampanjer og på sine produkter. Skriftsnittet er en godt lesbar font, og de kraftige, fremoverlente formene gir gode assosiasjoner til logoformene og sport generelt.

Skriftfargen kan justeres, for å sikre god lesbarhet avhengig av hvilken bakgrunn den står mot. Vi anbefaler, der det er mulig, at skriften settes i sort, hvit eller gult.

Støttefont
Tipping tar i bruk DIN, både for skjerm og trykksaker, i løpende tekst/brødtekst.

DIN er en fleksibel, moderne font. Den har små særegenheter som gir den særpreg og personlighet. Skriftsnittet er designet av Eric Spikermann, en av de fremste nålevende typografer, og sikrer god lesbarhet og tydelig fremtoning.

Erstatningsfont
Arial brukes som erstatningsfont dersom det ikke er praktisk mulig å bruke DIN. Dette gjelder f.eks. dynamisk tekst på web.